Grantable Non-Teaching Staff

Sr.No Name Designation
1 Mr. Phapale Santosh Eknath Registrar
2 Mr. Tupsundar Sahebrao Bhimaji Office Superintendent
3 Mr. Patil Vijay Ramesh Junior Steno
4 Mr. Kadale Maruti Rambhau Senior Clerk
5 Mr. Mahale Sanjay Shivaji Senior Clerk
6 Mr. Pande Bhau Sonu Laboratory Assistant
7 Mr. Rahinj Mhalu Vishwanath Laboratory Assistant
8 Mr. Kadlag Baban Kashinath Junior Clerk
9 Mr. Pawar Dipak Shankar Junior Clerk
10 Mrs. Abhale Janabai Kashinath Library Clerk
11 Mr. Barde Rohidas Bapurao Laboratory Assistant
12 Mr. Walzade Rupesh Sampat Laboratory Assistant
13 Mr. Mandlik Santosh Rohidas Junior Clerk
14 Mr. Jadhav Rajendra Dhanaji Laboratory Attendant
15 Mr. Gorkha Ramesh Dansing Library Attendant
16 Mr. Gophane Balasaheb Karbhari Laboratory Attendant
17 Mr. Dhadage Nandkumar Karbhari Library Attendant
18 Mr. Badade Prashant Ramesh Laboratory Attendant
19 Mr. Kashid Sanjay Pundlik Laboratory Attendant
20 Mr. Sonawane Bhanudas Prabhakar Library Attendant
21 Mr. Yelmame Suresh Baburao Library Attendant
22 Mr. Jedhe Narendra Vijay Library Attendant
Vocational Department
1 Mr. Kadu Raosaheb Dada Bulkaman